Befraktning

Befraktning

Full kontroll över varje befraktningsuppdrag

Vi utför befraktningsuppdrag över hela världen - Östersjön, Nordsjön, Medelhavet, Atlanten eller Stilla Havet är alla "våra" farvatten. För att erbjuda säkra och trygga transporter håller vi konstant en flotta väl anpassad för våra kunders transportbehov. En övervägande del av våra sjötransporter går med eget tonnage, som bland annat utgörs av fartyg anpassade för transport av skogsprodukter och bulkvaror.

Vår egen linjetrafik till syd- och ostkusten England som sysselsätter fyra fartyg, har avgångar varje vecka från ostkusten Sverige. Vi kan dessutom erbjuda regelbundna avgångar till Medelhavet.

Seglingsschema Jönsson Nova Line

Till Shoreham
Från Norrköping - en gång/månad
Från Kalmar - två till tre gånger/månad
Från Karlshamn - en gång/månad

Till Kings Lynn
Från Norrköping – En gång/månad

Till New Holland
Från Norrköping – två gånger/månad

Till Medelhavet
Grekland
Nordafrika