Befraktning

Befraktning

Genom vårt stora nätverk hjälper vi våra kunder med befraktningar över hela världen – Östersjön, Nordsjön, Medelhavet, Atlanten eller Stilla Havet är alla "våra" farvatten.

Oavsett godsslag kan våra fartygsmäklare med hjälp av sina goda kontakter i branschen hitta rätt fartyg för varje skeppning.

Via vårt moderbolag Ahlmark Lines har vi dessutom tillgång till exklusivt tonnage. Besök deras hemsida här: www.ahlmarklines.se/sv/vara-fartyg

Har du frågor? Mejla till chartering@jnab.se

Fler kontaktuppgifter
Linjetrafik

Vi erbjuder linjetrafik

Via Ahlmark Lines kan vi också erbjuda linjetrafik från Norrlandskusten, Vänern och från södra Sverige till Storbritannien.

linkedin