Klarering

Med 85 års erfarenhet av skeppsmäkleri och rederiverksamhet vet vi vilken service som krävs vid ett fartygsanlöp. Som klarerare och därmed redarens agent tar vi det fulla ansvaret för fartyg, besättning och last när fartyget ligger i hamn.

Har du frågor? Mejla till agency@jnab.se

Fler kontaktuppgifter

Formella rutiner och praktisk service

Förutom den formella hanteringen av dokument för tull och övriga myndigheter sköter vi kontakterna med hamn och stuveri. Därutöver erbjuder vi service för all beställning av t ex proviant, läkarbesök och besiktningar, allt för att anlöpen ska flyta så smidigt och friktionsfritt som möjligt.

linkedin