Landspedition

Våra erfarna speditörer bedriver nära samarbeten med kontrakterade åkerier och leverantörer. Vi jobbar såväl lokalt som med inrikes- och internationella transporter och kan assistera med omlastningar, avrop och dokumentation. Utefter våra kunders behov av transport och service hittar vi alltid den bästa lösningen.

Har du frågor? Mejla till forwarding@jnab.se

Fler kontaktuppgifter

Vi ombesörjer allt

Vi kan också hjälpa till att agera som ombud för att sköta förtullningar och andra tullärenden åt våra kunder.

linkedin