Quality standard approved

Kvalitetssäkrade enligt Fonasba (Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents) Quality Standard Fonasba Quality Standard (FQS) syftar till att underlätta för redare och operatörer i valet av agent. Standarden garanterar en viss nivå av kunskap och erfarenhet hos ombudet samt ställer höga krav på dess finansiella läge.

Standardvillkor för fartygsagenter

Sveriges Skeppsmäklareförening har standardvillkor för föreningens alla fartygsagenter. Villkoren reglerar bland annat rätten till förskott, betalningsansvaret, kontanthanteringen ombord och de fastslår att alla tvister i samband med uppdraget som fartygsagent ska avgöras i Sverige, enligt svensk lag.

Läs de fullständiga villkoren här: Sveriges Skeppsmaklareforenings Standardvillkor

linkedin