Brexit närmar sig

Under nästa vecka bestäms det om Storbritannien kommer att lyckas få till ett avtal med EU, misslyckas det står vi inför en så kallad ”hard Brexit” utan avtal. Klart är i alla fall att den 1 januari 2021 är övergångsperioden som gällt under 2020 slut och vanliga tullformaliteter för tredje land kommer att börja gälla, såvida inte ett avtal sluts som reglerar annat.

Sedan tidigare vet vi att man som exporterande företag kommer att behöva ett EORI-nummer, vilket går att ansöka om hos Tullverket och att importören i Storbritannien behöver göra detsamma hos den brittiska tullen.

Jönsson Novabolagen kan agera som ert tullombud och vi är redo att vid årsskiftet utföra era exportdeklarationer. Kontakta oss redan nu på forwarding@jnab.se.

linkedin