Jönsson Novabolagen 85 år i branschen

Rudolf Jönsson var en av tre söner in en skeppsmäklarfamilj. För att föra familjetraditionen vidare, grundade han Rudolf Jönsson & Co i Norrköping 1933. Året efter åtog han sig befraktningen av S/S Fagervik.

Fortfarande med skeppsmäkleri som en av våra kärnverksamheter, under de 85 åren sedan starten, har vi breddat verksamheten och utökat servicen och Jönsson Novabolagen är idag ett komplett logistikföretag.

Nu i december 2018 ser vi tillbaka på 85 år i en ständigt föränderlig värld och marknad och vi ser fram emot många fler år framöver. Med en kunnig och dedikerad personal inom alla områden inom logistik, vare sig det gäller land eller sjö, är vår ambition och fokus att ständigt utveckla och förbättra oss tillsammans med våra kunder.

linkedin