Kvalitetspolicy

BMG Trada Certifiering Ahlmark Lines och Jönsson Novabolagen bildar tillsammans ett logistikföretag som arbetar med transporter från svenska ostkusten samt från Vänern.

Företagen arbetar ständigt på att uppfylla kundernas krav och förväntningar på säkra, konkurrenskraftiga och punktliga sjötransporter samt att utföra ett speditions- och klareringsarbete av mycket hög kvalitet.

Tillsammans med våra kunder ska vi utforma lösningar och utföra tjänsterna på ett sätt som gagnar kundernas totalekonomi och som främjar goda och långsiktiga kundrelationer.

För att uppnå vår kvalitetspolicy arbetar vi alltid med följande punkter för en ständig förbättring.

  • Hålla och leva upp till ingångna avtal. Något som vi uppnår genom att ha en god kommunikation gentemot kunder och leverantörer såväl som inom företagen
  • Att alltid sträva efter nöjda kunder
  • Sträva mot en nollvision vad gäller kortskeppningar och lastskador
  • Ha ett välanpassat kvalitetssystem som är förankrat och förstått av en välutbildad och engagerad personal
  • Att alltid förbättra vår service mot kunderna med rätt information och dokumentation
  • Företagsledningen med yttersta ansvaret ser till att kvalitetspolicyn upprätthålls
  • Att följa lagar och bindande krav
  • Personalen ska alltid sträva efter att ha rätt kännedom om våra kunders krav och önskemål
linkedin