Miljöpolicy

Ahlmark Lines och Jönsson Novabolagen bedriver tillsammans en verksamhet med en strävan att utföra och förmedla transporter med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Företagen strävar hela tiden efter att ligga långt framme vad gäller marknadens och myndigheters krav på effektiva, säkra och miljövänliga transporter. I denna strävan följer vi gällande lagar och bindande krav. Arbetet med att söka lösningar som minskar miljöpåverkan pågår ständigt.

Vi ska med hög kompetens operera våra fartyg och planera våra transporter så att de utnyttjas på ett effektivt sätt och därmed även miljömässigt optimalt.

Vi ska i vårt dagliga arbete hushålla med de resurser i form av både material och energi som krävs för att driva verksamhet i företagen.

Detta uppnår vi genom att informera om och engagera samtliga anställda i företagets miljöarbete.

linkedin