Tung transport från Norrköping ut i världen

Norrköpingsbolaget MultiDocker monterar också sedan några månader tillbaka sina maskiner på plats i Norrköping.

När det var dags för den första maskinen att lämna monteringshallen fick Jönsson Novabolagen uppdraget att ordna transporten av den 40 ton tunga kranen, som har slutdestination USA.

linkedin